Pružamo kvalitetne usluge sa maksimalno profesionalnim pristupom i ažurnim izmjenama svih poslovnih promjena u Vašem poslovanju.

Naš tim kombinira iskustvo s Hrvatskim Standardima Financijskog Izvještavanja i Međunarodnim Standardima Financijskog Izvještavanja stoga smo u mogućnosti pružiti klijentima širok raspon računovodstvenih, administrativnih i knjigovodstvenih usluga te usluga obračuna plaća i porezne usklađenosti. Specijalizirani smo u pružanju podrške u pripremi financijskih i upravljačkih izvještaja vlasnicima.

Nudimo podršku kroz pripremu poreznih prijava poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreza, u mogućnosti smo koordinirati rad sa vanjskim revizorima naših klijenata kako bi omogućili pravovremenu pripremu financijskih izvještaja, kontaktiramo s poreznim tijelima kod svakodnevnih pitanja ili formalnih poreznih inspekcija, te možemo davati upute našim klijentima kroz sve vrste formalnih postupaka u svezi plaćanja predujmova poreza, poreza po odbitku i poreza na dodanu vrijednost.